Årets konferanse

Norsk informatikkonferanse(NIK), Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) og Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) arrangeres av Høgskolen i Gjøvik 22. til 24. november 2010 på Strand Hotel Gjøvik. NAIS symposiet foregår forut for konferansene.

 

NIK
Norsk informatikkonferanse (NIK) er en veletablert nasjonal konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer innen fagområdet. NIK er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk.

[Årets NIK plakat]

 

NOKOBIT
Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap eller informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

 

NISK
Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal informasjonssikkerhets konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer knyttet til fagområdet. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet.